Collaborate for Growth 2023 September

Blog

Get Focus Back to Growth and Jobs!

Starting a new year its fair to remind [again] about the basics: Finland needs growth and jobs; in short term the new growth stems from already existing products and services, ideas and technologies. We need to find ways to boost these onto new, higher, growth trajectories.


There is a strong emphasis on startups and lots of good has been done in this sector. Now we must tap also the growth potential in big companies and more traditional SMEs. Indeed, we must seek growth from all quarters.

For growth we need no new strategy papers, but an evolutionary ‘strategy process’ based on collaboration and bold experimentation.  Not top-down government program but industry-led initiatives where the private sector agents of growth take the lead for creating prosperous future for all of us.

 

Tapio Peltonen

Entrepreneur

Fokus takaisin kasvuun ja työpaikkoihin!

 

Vuoden alkaessa on [taas] hyvä muistuttaa perusasioista. Suomi tarvitsee kasvua.  Kasvun luominen on vaikeampaa kuin budjetin säätäminen. Kasvuyritysten ja tuhansien työpaikkojen luominen vaatii mahdollisuuksien lähestymistä joka suunnasta, yhteistyössä.

Jos haluamme nopeasti kasvua, on se luotava nykyiseltä pohjalta. Tulevaisuuden strategiat ovat tärkeitä, mutta tässä ja nyt kasvu syntyy olemassa olevien asioiden suuntaamisesta uudelleen ja kirittämisestä.

Suomeen syntynyt startup-liike on loistava esimerkki siitä miten asioihin rohkeasti tarttumalla on muutettu muutamassa vuodessa koko yrittäjyyden kuva. Silti, seksikkäät startupit eivät riitä pelastamaan Suomen taloutta.

Myös isoissa yrityksissä on paljon valmiita liiketoimintakonsepteja hyllyllä. On oltu varovaisia investoinneissa ja venturing-toiminnassa. Tuottoja on haettu säästöistä, mutta kuten sanonta kuuluu – yritystä ei voi säästää suuruuteen.

Nuorekkaiden startup-yritysten ja tärkeiden isojen yritysten varjoon jää iso kenttä pk-yrityksiä, joista monilla on loistavia tuotteita ja palveluita. Myös täällä on suuria kasvumahdollisuuksia, jotka eivät ole vielä realisoituneet.

Mahdollisuuksia on lähestyttävä joka suunnasta. Parhaiten tällä hetkellä hyödynnetään startup-yritysten kasvupotentiaali. Katse tulisikin kääntää suurten yritysten innovaatioiden aktivointiin ja pk-sektorin kasvun kirittämiseen.

On kehitettävä uudenlaisia yhteistyömalleja erilaisten toimijoiden ja jopa talouden sektorien välille. Esimerkkinä isot ja pienet yritykset kykenevät auttamaan ja kirittämään toisiaan monilla tavoin.

Yrittäjän näkökulmasta liiketoiminta ja kasvu ovat hyvin käytännöllisiä ja tehtäviä asioita. Tärkeintä on välttää liikaa tutkimista ja analysointia ja keskittyä tekemiseen, ja samalla kehittää uusia tekemisen malleja.

Auttamista ja verkostoitumista ei pidä väheksyä ”pehmeinä” keinoina. Tiedämme, miten uudelle hankkeelle tärkeän pilottiasiakkaan tai kehityskumppanin löytyminen tapahtuu monesti verkostojen kautta, osittain sattumalta. Pyydetään ja tarjotaan apua, mennään mukaan ja avataan kaverille ovia.

Asetetaan tavoitteet korkealle eikä pelätä epäonnistumisia. Olemme uudessa tilanteessa, jossa kaikkia ratkaisuja ei löydy mistään valmiina. Niinpä epäonnistumisten puute on vain merkki yrittämisen puutteesta.

Suomi ei tarvitse yhtään uutta strategiapaperia, vaan Uuden Kasvustrategian, joka perustuu rohkeaan yhteistyöhön ja yhdessä kehittämiseen, kokeiluihin.  Tässä yksityisen sektorin osaajien on ojennettava auttava käsi hallituksen suuntaan.  Positiivinen ja uskottava kasvustrategia ohjaa fokuksen pois valittamisesta ja valtataisteluista; takaisin kasvun ja yhteisen tulevaisuuden luomiseen.

Tapio Peltonen

yrittäjä

 

(Appeared originally in Kauppalehti 9th Feb 2016, English summary translation by the author, original ’Three Wise Men Dreaming’ picture courtesy of Mika Turpeinen)

(julkaistu alun perin Kauppalehdessä 9.2.2016, kuva Mika Turpeinen)

Share story