Collaborate for Growth 2023 September

Blog

Valtionhallinto tarvitsee ymmärrystä yrittäjyydestä – Oma oppimispolkuni on ollut EEX journey

Mitä onkaan yrittäjyys? Tämä on hyvä kysymys virkamiehelle ja miksi ei ministeriölle tai jopa koko valtioneuvostolle, joka pohtii yrittäjyyttä useasta eri näkökulmasta. Itselleni tuli tilaisuus kurkistaa yrittäjyydessä syvemmälle EEX journey -ohjelmassa.

EEX journeyä voisi yksinkertaistaen kuvata siten, että ohjelmassa törmäytetään uudella ja innovatiivisella tavalla startupeja sekä suurempien yritysten ja julkisten organisaatioiden asiantuntijoita ajatuksella, että osallistujat oppivat ristiin. Neuvonantajat muodostavat Advisory Boardin (AB), jolta yrittäjät saavat neuvoja ja neuvonantajat oppivat itsekin startup-yrittäjiltä

Olen aina pitänyt yrittäjyyttä todella tärkeänä asiana ja useat työtehtäväni ovat liittyneet tavalla tai toisella yrittäjyyden edistämiseen. Tällä hetkellä vastaan työssäni hallitusohjelman kirjauksesta, jossa tehtävänä on laatia yrittäjyysstrategia. Taloudelle ja uudistumiselle ovat uudet ja nuoret yritykset erittäin tärkeitä ja tuntui hyvältä ajatukselta päästä kuulemaan minkälaisia tilanteita ja haasteita startupissa koetaan käytännön tasolla.

Ministeriössä loppuasiakkaan ääni tulee yleensä suodatettuna hallinnonalan virastojen ja laitosten tai sidosryhmien kuten yrittäjä- ja muiden järjestöjen kautta. Innostavaksi EEX journey-ohjelmassa koin myös ajatuksen siitä, että pääsen kuulemaan, miten muut AB-jäsenet reflektoivat startupin tilannetta. Advisory Boardissamme on yhteensä neljä jäsentä, muut kolme tunnetuista kotimaisista ja kansainvälisistä suuremmista yrityksistä.

Kohdallemme osui startup, Viima Solutions Oy, joka vaikuttaa onnistuneen käynnistämään toimintansa hyvin. Viima tarjoaa palveluna digitaalista innovaatioympäristöä suurille ja keskikokoisille yrityksille. On ollut jopa haaste neuvoa Viiman yrittäjiä, jotka ovat jo pohtineet monipuolisesti yritystään ja tulevaisuuttaan. Olen pikemminkin yrittänyt kuuntelemalla ja kysymällä nostaa sellaisia näkökulmia, mitä Viiman yrittäjät eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi.

Ennakkoajatukseni oli, että startupissa keskityttäisiin vain teknologiaan ja tuotteeseen, mutta yllättäen olemme keskustelleet paljon myynnistä ja johtamisesta. On ollut hieno huomata, kuinka monipuolisia osaajia startup-yrityksemme yrittäjät ovatkaan!

"Startup-yrittäjyys haasteineen antaa hyvän kuvan siitä, kuinka vaikeaa on luoda jotakin sellaista, mitä ei aiemmin ole ollut."

Koen, että olen saanut työhöni paljon ajatuksia jo EEX journeyn puolivälissä. Olen työurani aikana huomannut, kuinka yrittäjyys herättää monenlaisia tunteita ja jopa ennakkoluuloja yhteiskunnassamme. Minusta olisi tärkeää, että erityisesti julkisessa hallinnossa ymmärrettäisiin yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä otetta paremmin. Startup-yrittäjyys haasteineen antaa hyvän kuvan siitä, kuinka vaikeaa on luoda jotakin sellaista, mitä ei aiemmin ole ollut. Näiden ymmärtämiseen EEX journey antaa hyvät mahdollisuudet.

Olemme myös EEX journeyn aikana oppineet tahtomattammekin uuden tavan opiskella ja tutustua uusiin ihmisiin. Toistaiseksi olemme, lukuun ottamatta kahta ensimmäistä tapaamista, toteuttaneet AB:n tapaamiset verkossa. EEX journeyn aikana on tullut myös hyvä muistutus siitä, miten yllättävästi voi yrittäjyyden toimintaympäristö muuttua lyhyessä ajassa. COVID 19-kriisi on talouden mylläkän aiheuttajana epätavallinen lähde ja tästä syystä myös tulevan kehityksen ennakoiminen on haasteellista.

Vaikka työni on pohtia yrittäjyyttä enemmän kokonaistaloudellista näkökulmasta, haluan muistaa, että jokainen yritys on omanlaisensa ja että yritysten takana on taitavia ja kunnianhimoisia ihmisiä. Viima yrityksenä on ollut hyvä esimerkki siitä, kuinka hienoja ja innovatiivisia startup-yrityksiä meillä on Suomessa. Työllään Viima vahvistaa suoraan yrityssektorimme kykyä innovoida ja uudistua. Sitä missiota on ilo tukea.

Jaana Lappi

Neuvotteleva virkamies

Työ- ja elinkeinoministeriö

Share story